Provádíme zemní práce jako jsou:

  • výkopy základů pro rodinné domy
  • výkopy bazénů
  • výstavby inženýrských sítí
  • demoliční a bourací práce
  • přípravné úpravy pro betonové podklady
  • povrchové úpravy terénů